Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

KOPAL, Ivan, Juliana VRŠKOVÁ, Alžběta BAKOŠOVÁ, Marta HARNIČÁROVÁ, Ivan LABAJ, Darina ONDRUŠOVÁ, Jan VALÍČEK a Jan KRMELA. Modelling the Stiffness-Temperature Dependence of Resin-Rubber Blends Cured by High-Energy. Polymers. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 11, s. 1 - 18. ISSN 2073-4360. doi:10.3390/polym12112652.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/56164/polymers_souhrn.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.