Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

VOCHOZKA, Marek. Řízení hodnoty podniku pro vlastníka jako základního cíle podnikání. 2020.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/55670/Vochozka_-_Rizeni_hodnoty_podniku_pro_vlastnika_jako_zakladniho_cile_podnikani_upraveny_final.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.