Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

VRBKA, Jaromír, Petr ŠULEŘ a Jakub HORÁK. Analysis of companies operating in the construction industry in the Czech Republic based on Kohonen networks - identification of leaders in the field. In Ondřej Dvouletý, Martin Lukeš, Jan Mísař. Proceedings of the 7th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019). 1. vyd. Prague: OECONOMICA PUBLISHING HOUSE, UNIV ECONOMICS, 2019. s. 1017 - 1028. ISBN 978-80-245-2316-3. doi:10.18267/pr.2019.dvo.2316.0.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/53341/Analysis_of_companies_operating_in_the_construction_industry_in_the_Czech_Republic_based_on_Kohonen_networks....pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.