Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

KRMELOVÁ, Vladimíra, Ivan KOPAL, Mária GAVENDOVÁ, Ivan LABAJ, Ján KRMELA, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK, Peter HYBLER a Tomáš ZATROCH. A Study of the Effect of the Quinacridone Pigment Content and Storage Time on the Process of Crystallization of Pre-oriented Polypropylene/Quinacridone Fibres. Advanced Structured Materials. Switzerland: Springer, 2020, roč. 124, č. 2020, s. 321-336. ISSN 1869-8433. doi:10.1007/978-3-030-39062-4_26.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/53201/krmelova.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.