Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

RECE, Laurentiu, Virgil FLORESCU, Arina MODREA, Victor JEFLEA, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK a Marian BORZAN. Optimization of the 2 1/2 d processing method of complex parts, through a predictive algorithm for controlling the geometric shape deviations resulting from processing. Mathematics. BASEL, SWITZERLAND: MDPI, 2020, roč. 8, č. 1, s. nestránkováno, 24 s. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math8010059.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/53021/mathematics-08-00059-v2-1.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.