Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

VRBKA, Jaromír a Zuzana ROWLAND. Using artificial intelligence in company management. In Ashmarina, S. I., Vochozka, M., Mantulenko, V. V. Digital Age: Chances, Challenges and Future, In: Lecture Notes in Networks and Systems. 1. vyd. Cham, Switzerland: Springer, 2020. s. 422-429. ISSN 2367-3370. doi:10.1007/978-3-030-27015-5_51.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/49761/Using_artificial_intelligence_in_company_management.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.