Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

VOCHOZKA, Marek. Analysis of enterprises operating in the construction industry based on Kohonen networks. In Löster, Tomáš; Pavelka, Tomáš. The 12th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings. neoznačeno. Praha, Česká republika: Libuše Macáková, Melandrium, 2018. s. 1874-1883. ISBN 978-80-87990-14-8.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/47163/Analysis_of_enterprises_operating_in_the_construction_industry_based_on_....pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.