Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

KRÁL, Pavol, Hussam MUSA, George LAZAROIU, Mária MIŠANKOVÁ a Jaromír VRBKA. Comprehensive assessment of the selected indicators of financial analysis in the context of failing companies. Journal of International Studies. Szczecin, Polsko: Centre of Sociological Research, 2018, roč. 11, č. 4, s. 282-294. ISSN 2071-8330.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/47162/Comprehensive_assessment_of_the_selected_indicators_of_financial_analysi....pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.