Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

VOCHOZKA, Marek. Neural network regression and linear regression in the estimate of the price of gold on the New York Stock Exchange. In Löster, Tomáš; Pavelka, Tomáš. The 11th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings. Praha, Česká republika: Libuše Macáková, Melandrium, 2017. s. 1780-1789. ISBN 978-80-87990-12-4.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/47142/Neural_network_regression_and_linear_regression_in_the_estimate_of_the_p....pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.