Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

VOCHOZKA, Marek, Tomáš KLIEŠTIK, Jana KLIEŠTIKOVÁ a Gratiela SION. Participating in a highly automated society: How artificial intelligence disrupts the job market. Economics, Management, and Financial Markets. New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2018, roč. 13, č. 4, s. 57-62. ISSN 1842-3191.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/47141/Participating_in_a_highly_automated_society-How_artificial_intelligence_....pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.