Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

KHASAEV, Gabibulla, Marek VOCHOZKA a Jaromír VRBKA. Creating a comprehensive enterprise evaluation method. 1. vyd. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2018. 174 s. ISBN 978-80-7468-136-3.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/46582/Creating_a_comprehensive_enterprise_evaluation_method-Khasaev__Vochozka_....pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.