Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

KABOURKOVÁ, Kristina, Jaroslav STUCHLÝ a Eva RUŽINSKÁ. ECOLOGICAL AGRICULTURE AS ONE OF THE PATH OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Acta Universitatis Matthiae Belii series Environmental management. Banská Bystrica, Slovensko: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2018, roč. 20, č. 2, s. 6-17. ISSN 1338-4430.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/46101/Kabourkova__Stuchly__Ruzinska_-_clanek_v_casopise.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.