Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

ROWLAND, Zuzana a Jaromír VRBKA. Using artificial neural networks for prediction of key indicators of a company in global world. In Klieštik, T. Globalization and its socio-economic consequences, 16th international scientific conference proceedings, PTS I-V. 1. vyd. Žilina, Slovensko: Žilina, Slovensko, 2016. s. 1896-1903. ISBN 978-80-8154-191-9.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/45161/Using_artificial_neural_networks_for_prediction_of_key_indicators....pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.