Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

KMECOVÁ, Iveta a Dana SMETANOVÁ. Investigating the dependencies of business potential of university students. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2017 - Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. Madrid, Spain: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. s. 733-739. ISBN 978-0-9860419-9-0.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/44742/clanek_2-_Investigating_the_Dependencies_30_IBIMA.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.