Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

KOPAL, Ivan, Ivan LABAJ, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK a Dušan HRUBÝ. Prediction of the Tensile Response of Carbon Black Filled Rubber Blends by Artificial Neural Network. Polymers. Switzerland: MDPI, 2018, roč. 10, č. 6, s. 1 - 18. ISSN 2073-4360.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/44383/polymers-10-00644.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.