Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

VOCHOZKA, Marek, Jiří JELÍNEK, Jan VÁCHAL, Jarmila STRAKOVÁ a Vojtěch STEHEL. Využití neuronových sítí při komplexním hodnocení podniků. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017. 234 s. ISBN 978-80-7400-642-5.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/36623/Vochozka__Jelinek__Vachal__Strakova__Stehel_-_Vyuziti_neuronovych_siti_pri_komplexnim_hodnoceni_podniku.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.