Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

HRICOVÁ, Daniela a Kristina KABOURKOVÁ. Vývoj nezaměstnanosti ve vztahu k vzdělanosti. In Zaměstnanost a trh práce - Česko-slovenské zkušenosti. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016. s. 10-16. ISBN 978-80-7556-013-1.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/36606/Hricova__Kabourkova_-_Vyvoj_nezamestnanosti_ve_vztahu_k_vzdelanosti.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.