Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA. Štramberská trúba. In Defekty budov 2011 : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 5 s. ISBN 978-80-7468-006-9.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/18364/Stramberska_truba.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.