Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

KRIEG, Jaroslav a Milan VACKA. Hyperbolický paraboloid ve stavebně technické praxi z pohledu geometrie. In Defekty budov 2010. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 6 s. ISBN 978-80-87278-64-2.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/16121/HYPERBOLICKY_PARABOLOID_VE_STAVEBNE.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.