Information System VŠTE

Apply for Author Copy

česky | in English

WALTEROVÁ, Dana, Šárka BENDOVÁ and Kristina KABOURKOVÁ. Sociální a ekonomické dopady způsobené vlivem stárnutí obyvatelstva (Social and economic impacts resulting from the impact of aging). In Sborník příspěvků z odborného semináře katedry managementu a marketingu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. 7 pp. ISBN 978-80-87278-07-9.

You are about to send a request for the author's access to the following files.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/5821/Socialni_a_ekonomicke_dopady_zpusobene_vlivem_starnuti_obyvatelstva.pdf


kontrolní kód 
You must fill in your email, the reason for your request, and the verification code in order to send the request.