Information System VŠTE

Apply for Author Copy

česky | in English

VOCHOZKA, Marek and Jaromír VRBKA. Ocenění nákladního automobilu pomocí znaleckého standardu pro oceňování motorových vozidel na konkrétním případu (Valuation of a truck based on a expertness standard for valuation of a vehicle on a particular case). Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 229-236. ISSN 1339-3189.

You are about to send a request for the author's access to the following files.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/43381/Oceneni_nakladniho_automobilu_pomoci_znaleckeho_standardu.._.pdf


kontrolní kód 
You must fill in your email, the reason for your request, and the verification code in order to send the request.