Information System VŠTE

Apply for Author Copy

česky | in English

VOCHOZKA, Marek. Stanovenie finančného plánu konkrétnej spoločnosti pomocou neurónovej siete základné radiálné funkcie (J - článek v odborném periodiku Vochozka - 100 % ANO ERIH - [1.145] Marek Vochozka Ústav znalectví a oceňování Stanovenie finančného plánu konkrétnej spoločnosti pomocou neurónovej siete základné radiálné funkcie Stanovení finančního plánu konkrétn). Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 128-136. ISSN 1339-3189.

You are about to send a request for the author's access to the following files.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/37262/Vochozka_-_Stanovenie_financneho_planu_konkretnej_spolocnosti_pomocou....pdf


kontrolní kód 
You must fill in your email, the reason for your request, and the verification code in order to send the request.