Information System VŠTE

Apply for Author Copy

česky | in English

STUCHLÝ, Jaroslav. Statistika : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 197 pp. ISBN 978-80-7468-021-2.

You are about to send a request for the author's access to the following files.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/18305/Statistika.pdf


kontrolní kód 
You must fill in your email, the reason for your request, and the verification code in order to send the request.