Information System VŠTE

Apply for Author Copy

česky | in English

VEJMELKA, Radek. Řešení iracionálních nerovnic grafickou metodou (Irrational Inequation Solutions Using a Graphical Method). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, p. 168-176. ISSN 1802-503X.

You are about to send a request for the author's access to the following files.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/14861/Reseni_iracionalnich_nerovnic_grafickou_metodou.pdf


kontrolní kód 
You must fill in your email, the reason for your request, and the verification code in order to send the request.