Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

PANDOVÁ, Iveta, Miroslav RIMÁR, Anton PANDA, Jan VALÍČEK, Milena KUŠNEROVÁ a Marta HARNIČÁROVÁ. A Study of Using Natural Sorbent to Reduce Iron Cations from Aqueous Solutions. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel: MDPI, 2020, roč. 17, č. 10, s. 1-17. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph17103686.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/56061/ijerph-17-03686_souhrn.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.