Informační systém VŠTE

Žádost o autorský výtisk

česky | in English

MAROUŠEK, Josef, Zuzana ROWLAND, Katarína VALÁŠKOVÁ a Pavol KRÁL. Techno-economic assessment of potato waste management in developing economies. Clean Technologies and Environmental Policy. New York, USA: Springer, 2020, roč. 22, březen, s. 937-944. ISSN 1618-954X. doi:10.1007/s10098-020-01835-w.

Chystáte se zaslat žádost o autorské zpřístupnění následujících souborů.

  1. https://is.vstecb.cz/auth/publication/54021/Techno-economic_assessment_of_potato_waste_management_in_developing_economies.pdf


kontrolní kód 
Pro odeslání žádosti je nutné vyplnit Váš e-mail, zdůvodnění žádosti a kontrolní kód.