Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VOKOUN, Marek a Romana KUŠNIROVÁ. Market Orientation and Marketing Innovation Activities in the Czech Manufacturing Sector. International Journal of Financial Studies. Basilej, Švýcarsko: MDPI, 2020, roč. 8, č. 1, s. nestránkováno, 9 s. ISSN 2227-7072. doi:10.3390/ijfs8010010.
 2. 2019

 3. RUŽINSKÁ, Eva. Application of Innovative Knowledge for Effective Recovery of industrial Waste in Manufacturing Processes of Woodworking Industry. In Muslim Ibrahimov, Ana Aleksic, Dasrko Dukic. 37th International Scientific Conference on Economic and Social Development -"Socio Economnic Problems of Sustainable Development", Book of Proceedings, Baku. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019. s. 219-228. ISSN 1849-6903.
 4. RUŽINSKÁ, Eva. Economical and ecological aspects of product innovation in sustainable manufacturing processes in woodworking industry. In Ana Lorga da Silva, Daniel Tomic, Alica Grilec. Economic and Social Development (ESD): 39th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Sustainability from an Economic and Social Perspective". Varazdin, Croatia: VARAZDIN DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP AGENCY, MIHANOVICEVA 4, VARAZDIN, 00000, CROATIA, 2019. s. 107-115. ISSN 1849-6903.
 5. RUŽINSKÁ, Eva. Effective Recovery of Pulp Waste in the Innovative Production of Environmentally Acceptable Wood Composites. In Marschalko M.,Karaca O.,Ferrero A.M.,Drusa M.,Yilmaz I.,Torok I. WMESS - World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2018). Neuveden: IOP Conference Series: Earth and Environmental Scienc, 2019. s. nestránkováno, 11 s. ISSN 1755-1315.
 6. RUŽINSKÁ, Eva. Implementation of new approaches in research of innovative special polymer composites. In Muslim Ibrahimov, Ana Aleksic, Dasrko Dukic. 37th International Scientific Conference on Economic and Social Development -"Socio Economnic Problems of Sustainable Development", Book of Proceedings, Baku. Varazdin: Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2019. s. 320-327. ISSN 1849-6903.
 7. RUŽINSKÁ, Eva, Lukáš POLANECKÝ a Daniel KUČERKA. Innovative Eco-Technologies to Reduce Emissions in the Manufacturing Processes of Special Wood Products. In Marschalko M.,Karaca O.,Ferrero A.M.,Drusa M.,Yilmaz I.,Torok I. WMESS - World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2018). Neuveden: IOP Conference Series: Earth and Environmental Scienc, 2019. s. nestránkováno, 9 s. ISSN 1755-1315.
 8. RUŽINSKÁ, Eva, Lukáš POLANECKÝ a Daniel KUČERKA. Technological and Product Innovation in the Manufacturing Process of Ecologically Acceptable Lignocellulosic Materials. In Marschalko M.,Karaca O.,Ferrero A.M.,Drusa M.,Yilmaz I.,Torok I. WMESS - World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2018). Neuveden: IOP Conference Series: Earth and Environmental Scienc, 2019. s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1755-1315.
 9. 2018

 10. RUŽINSKÁ, Eva. Analýza faktorov podmieňujúcich kvalitu povrchových úprav dreva pre optimalizáciu vybraných procesov finalizácie drevárskych výrobkov. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 162-173. ISSN 1339-3189.
 11. STAŠÁK, Jozef a Peter SCHMIDT. Business process modelling linguistic approach application in public administration (self-governmental). International Journal of Business Performance Management. Spojené království: Inderscience Enterprises Ltd., 2018, roč. 19., č. 2, s. 209-236. ISSN 1368-4892.
 12. POLANECKÝ, Lukáš. Elementární aplikace obyčejných diferenciálních rovnic v praxi. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 128-132, 6 s. ISSN 1339-3189.
 13. POPÍLKOVÁ, Markéta. Impact of distance of small municipalities of the South Bohemian Region from settlement centreon their dependence on grants in the Czech Republic (Sub-study). In Національна академія державного управління при президентові України. "Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та перспективи розвитку за міжнародною участю". Ukrajina: Видавництво Ліра-К, 2018. s. 36 - 42. ISBN 978-617-7605-73-6.
 14. RUŽINSKÁ, Eva. Innovative method for assessing the quality of special wood products in the manufacturing process. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2018, roč. 11, č. 2, s. 46-58. ISSN 1805-9112.
 15. KABOURKOVÁ, Kristina. Komparace vývoje minimální mzdy a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR. Institut minimální mzdy v dalších státech. In Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. Trh práce v podmínkách Evropské unie. Česká republika, České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., 2018. s. 18-26. ISBN 978-80-7556-032-2.
 16. RUŽINSKÁ, Eva. Manažment kvality vo výrobnom procese povrchových úprav drevárskych výrobkov. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 153-161. ISSN 1339-3189.
 17. RUŽINSKÁ, Eva, Lukáš POLANECKÝ, Daniel KUČERKA a Gabriela RUČKOVÁ. Product Innovations in Special Porous Fiber Composites. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 31th International Business Information Management Association Conference, Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, 25-26 Apr., Milan, Italy, 2018. 1. vyd. Austria: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 6074-6078. ISBN 978-0-9998551-0-2.
 18. RUŽINSKÁ, Eva, Lukáš POLANECKÝ, Daniel KUČERKA a Gabriela RUČKOVÁ. Product and Technological Innovation - New Fibrous Wood Biocomposites. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 31th International Business Information Management Association Conference, Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, 25-26 Apr., Milan, Italy, 2018. 1. vyd. Austria: Internationa Business Information Management Association (IBIMA), 2018. s. 5735-5739. ISBN 978-0-9998551-0-2.
 19. MARKOVÁ, Iveta a Eva RUŽINSKÁ. Support of Eco-innovation of manufacturing processes through IMS tools. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, s. 7-15. ISSN 1214-4967.
 20. 2017

 21. LUKOSZOVÁ, Xenie a Jiří DVOŘÁK. Inovativní technologie dopravy. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, s. 39-47. ISSN 1339-3189.
 22. RUŽINSKÁ, Eva. Product Innovations in the Manafacturing Processes of Special Composites. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 2, č. 2, s. 95-109. ISSN 1805-9112.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 1. 2022 05:47