Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2020

  1. SKURIKHINA, O., M. SENNA, M. FABIÁN, R. WITTE, R. TARASENKO, V. TKÁČ, M. ORENDÁČ, M. KAŇUCHOVÁ, V. GIRMAN, E. TÓTHOVÁ, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK a Vladimír ŠEPEĽÁK. A sustainable reaction process for phase pure LiFeSi2O6 with goethite as an iron source. Ceramics International. Nizozemsko: Elsevier Ltd, 2020, roč. 46, č. 10, s. 14894-14901. ISSN 0272-8842. doi:10.1016/j.ceramint.2020.03.016.
  2. 2013

  3. BEDNÁŘOVÁ, Petra a Alena HYNKOVÁ. Rozměrová stálost asfaltových izolačních pásů pro izolaci betonových mostovek. Stavebné materiály. Bratislava: JAGA GROUP, s. r. o., 2013, roč. 9, č. 4, s. 54-56. ISSN 1336-7617.
  4. BEDNÁŘOVÁ, Petra a Josef KRAJC. Systémy vnitřního zateplení a jejich funkčnost. Materiály pro stavbu. Praha: Business Media CZ, s.r.o., 2013, roč.19, č. 8, 4 s. ISSN 1213-0311.
  5. ŠUBRT, Roman, Petra BEDNÁŘOVÁ a Petr CHLÁDEK. Vlhkost vzduchu v interiéru a závislost na exteriéru. In Zuzana Sternová. Tepelná ochrana budov 2013 : Zborník prednášok zo 17. medzinárodnej konferencie. 1. vyd. Bratislava: BB Print, s.r.o., 2013. s. 147-150. ISBN 978-80-89627-02-8.
  6. 2011

  7. BEDNÁŘOVÁ, Petra a Alena HYNKOVÁ. Tepelné izolace dnešní doby - krovy. In Strechy 2011 : zborník z Bratislavského sympózia. 1. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2011. s. 130-134. ISBN 978-80-227-3603-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 10. 2021 11:19