Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

  1. ŠÍMA, František. Profil absolventa VŠ z hlediska jeho uplatnění na trhu práce. In Výstupy z učení : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014, s. 150-158. ISBN 978-80-7468-063-2.
   Název anglicky: Profile of a University Graduate from the Point of View of his Employability at the Labour Market
   Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: profile of a graduate; praxis in a concrete field; requirements of employers; further education of graduates; labour market

   Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 3. 3. 2014 11:20.

  2012

  1. ŠÍMA, František. Zásady a metody výuky a kritéria hodnocení předmětu Deskriptivní geometrie. In „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, s. nestránkováno, 12 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
   Název anglicky: Teaching Principles and Methods and Assessment Criteria of the Subject Descriptive Geometry
   Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: descriptive geometry; subject goals; teaching concept; study load; teaching method

   Změnila: Jiřina Hřebečková, učo 8397. Změněno: 14. 2. 2013 10:29.
Zobrazeno: 25. 6. 2024 13:23