Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

  1. ŠÍMA, František. Profil absolventa VŠ z hlediska jeho uplatnění na trhu práce (Profile of a University Graduate from the Point of View of his Employability at the Labour Market). In Výstupy z učení : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014, p. 150-158. ISBN 978-80-7468-063-2.
   Name (in English): Profile of a University Graduate from the Point of View of his Employability at the Labour Market
   Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: profile of a graduate; praxis in a concrete field; requirements of employers; further education of graduates; labour market

   Changed by: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Changed: 3/3/2014 11:20.

  2012

  1. ŠÍMA, František. Zásady a metody výuky a kritéria hodnocení předmětu Deskriptivní geometrie (Teaching Principles and Methods and Assessment Criteria of the Subject Descriptive Geometry). In „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, p. nestránkováno, 12 pp. ISBN 978-80-7468-053-3.
   Name (in English): Teaching Principles and Methods and Assessment Criteria of the Subject Descriptive Geometry
   Pedagogy and education. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: descriptive geometry; subject goals; teaching concept; study load; teaching method

   Changed by: Jiřina Hřebečková, učo 8397. Changed: 14/2/2013 10:29.
Displayed: 22/7/2024 03:02