Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ŠEDIVÝ, Josef a Jiří ČEJKA. Discussion of operational transport analysis methods and the practical application of queuing theory to stationary traffic. In Gašparík, J., Zitrický, V., Bartuška, L., Čamaj, J. Transportation Research Procedia. Volume 53. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier B.V., 2021. s. 196 - 203, 328 s. ISSN 2352-1457.
 2. ŠEDIVÝ, Josef a Jiří ČEJKA. Optimisation of Distribution Routes for Branch Office of Česká pošta, s.p. (Czech Post). In Gašparík, J., Zitrický, V., Bartuška, L., Čamaj, J. Transportation Research Procedia. Volume 53. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier B.V., 2021. s. 252-257, 328 s. ISSN 2352-1465.
 3. 2020

 4. ŠEDIVÝ, Josef, Jiří ČEJKA a Mykola GUCHENKO. Possible Application of Solver Optimization Module for Solving Single-circuit Transport Problems. LOGI - Scientific Journal on Transport and Logistics. Warsaw, Poland: De Gruyter Poland, 2020, roč. 11, č. 1, s. 78-87. ISSN 2336-3037.
 5. 2019

 6. ČEJKA, Jiří a Rudolf KAMPF. Winter maintenance optimization by graph theory. Periodica Polytechnica Transportation Engineering. Hungary: Budapest University of Technology and Economics, 2019, roč. 47, č. 2, s. 106-110. ISSN 0303-7800. doi:10.3311/PPtr.11170.
 7. 2018

 8. ČEJKA, Jiří a Ondrej STOPKA. Effective Solutions to the Transport Distribution of Material by the Mayer Method. Advances in Science and Technology Research Journal. Polsko: Lublin univ technology, poland, fac mechanical eng, 2018, roč. 12, č. 4, s. 177-183. ISSN 2299-8624.
 9. KAMPF, Rudolf. Optimization of delivery routes using the little´s algorithm. Nase More. Croatia: University of Dubronvnik, 2018, roč. 65, č. 4, s. 237-239. ISSN 0469-6255. doi:10.17818/NM/2018/4SI.13.
 10. 2017

 11. HLATKÁ, Martina. APLIKACE METODY OPERAČNÍHO VÝZKUMU PRO ÚLOHU OPTIMALIZACE ROZVOZOVÉ TRASY. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 8, s. 68-75. ISSN 1339-3189.
 12. HLATKÁ, Martina. IMPLEMENTACE METODY OPERAČNÍ ANALÝZY V KONTEXTU OPTIMALIZACE OKRUŽNÍCH JÍZD ROZVOZU MATERIÁLU PŘI OMEZUJÍCÍCH PARAMETRECH. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 53-58. ISSN 1339-3189.
 13. ČEJKA, Jiří. NÁVRH OPTIMALIZACE DOPRAVNÍHO SPOJENÍ ČESKÝCH BUDĚJOVIC A ČESKÉHO KRUMLOVA POMOCÍ METOD OPERAČNÍHO VÝZKUMU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 28-34. ISSN 1339-3189.
 14. ČEJKA, Jiří, Václav DOBIÁŠ a Miroslav LUDVÍK. OPTIMISATION OF THE LINE ROUTING USING THE MULTI-CRITERIA EVALUATION OF ALTERNATIVES. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017. s. 323-333. ISBN 978-80-227-4650-2.
 15. ČEJKA, Jiří. VYUŽITÍ METODY TĚŽIŠTĚ V PODMÍNKÁCH FIRMY MADETA ČESKÉ BUDĚJOVICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 8, s. 112-120. ISSN 1339-3189.
 16. 2013

 17. ČEJKA, Jiří. Operační výzkum : studijní opora pro denní i kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 101 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 3. 2023 22:29