Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2020

  1. MAROUŠEK, Josef, Petr BARTOŠ, Martin FILIP, Ladislav KOLÁŘ, Petr KONVALINA, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan MOUDRÝ, Jiří PETERKA, Jiří ŠÁL, Miloslav ŠOCH, Vojtěch STEHEL, Otakar STRUNECKÝ, Karel SUCHÝ, Marek VOCHOZKA, Jaromír VRBKA a Tomáš ZOUBEK. Advances in the agrochemical utilization of fermentation residues reduce the cost of purpose-grown phytomass for biogas production. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects. Philadelphia: Taylor & Francis, 2020, Neuveden, March, s. 1 - 11. ISSN 1556-7036.
  2. KOPECKÝ, Marek, Jiří PETERKA, Ladislav KOLÁŘ, Petr KONVALINA, Josef MAROUŠEK, Radka VÁCHALOVÁ, Marcel HEROUT, Otakar STRUNECKÝ, Jana BATT a Dang Khoa TRAN. Influence of selected maize cultivation technologies on changes in the labile fraction of soil organic matter sandy-loam cambisol soil structure. Soil and Tillage Research. Amsterdam: Elsevier, 2020, roč. 207, March, s. 1 - 6. ISSN 0167-1987.
  3. STRUNECKÁ, Anna a Otakar STRUNECKÝ. Mechanisms of fluoride toxicity: From enzymes to underlying integrative networks. Applied Sciences. Switzerland: MDPI, 2020, roč. 10, č. 20, s. 1-24. ISSN 2076-3417. doi:10.3390/app10207100.
  4. KOPECKÝ, Marek, Ladislav KOLÁŘ, Petr KONVALINA, Otakar STRUNECKÝ, Florina TEODORESCU, Petr MRÁZ, Jiří PETERKA, Radka VÁCHALOVÁ, Jaroslav BERNAS, Petr BARTOŠ, Feodor FILIPOV a Daniel BUCUR. Modified biochar-A tool for wastewater treatment. Energies. BASEL: MDPI, 2020, roč. 2020, č. 13, s. nestránkováno, 13 s. ISSN 1996-1073. doi:10.3390/en13205270.
  5. STRUNECKÁ, Anna a Otakar STRUNECKÝ. Paradoxes of fluoride toxicity. Fluoride. DUNEDIN: International Society for Flouride Research, 2020, roč. 53, č. 2, s. 198-203. ISSN 2253-4083.
  6. BELÁS, Jaroslav, Khuramm Ajaz KHAN, Josef MAROUŠEK a Zoltán ROZSA. Perceptions of the importance of business ethics in SMEs: A comparative study of Czech and Slovak entrepreneurs. Ethics and Bioethics. Sciendo, 2020, roč. 10, 1-2, s. 96-106. ISSN 1338-5615. doi:10.2478/ebce-2020-0010.
  7. MAROUŠEK, Josef, Anna MAROUŠKOVÁ a Tomáš KŮS. Shower cooler reduces pollutants release in production of competitive cement substitute at low cost. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects. Philadelphia: Taylor & Francis, 2020, Neuveden, September, s. 1 - 10. ISSN 1556-7036.
  8. CHARVOT, Jaroslav, Daniel POKORNÝ, Milan KLIKAR, Veronika JELÍNKOVÁ a Filip BUREŠ. Towards Volatile Organoselenium Compounds with Cost-Effective Synthesis. Molecules. Basel: MDPI, 2020, roč. 25, č. 21, s. 1-9. ISSN 1420-3049. doi:10.3390/molecules25215212.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 10. 2023 13:23