Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. DUŠEK, Zdeněk. Zermelo navigation problem in geometry. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2018, roč. 65/2018, č. 4, s. 250-253. ISSN 0469-6255.
  Název česky: Zermelův navigační problém v geometrii
  RIV/75081431:_____/18:00001358 Článek v odborném periodiku. angličtina. Chorvatsko.
  Dušek, Zdeněk (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Finsler space; geodesic; Zermelo navigation problem

  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.
  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 4. 1. 2019 08:47.
 2. 2017

 3. DUŠEK, Zdeněk. Modely homogenních geometrických stuktur. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 35-43, 14 s. ISSN 1339-3189.
  Název anglicky: Models of homogeneous geometrical structures
  Obecná matematika. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: Manifold; homogeneous manifold; Lie group; action of a group

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 16:21.
 4. 2016

 5. SMETANOVÁ, Dana, Michaela VARGOVÁ a Vladislav BIBA. Funkce dvou proměnných ve 3D náhledu. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, číslo 1, s. 229-233. ISSN 1805-8949.
  Název anglicky: Function of Two Variables in 3D
  RIV/75081431:_____/16:00000705 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Smetanová, Dana (203 Česká republika, domácí) -- Vargová, Michaela (703 Slovensko, domácí) -- Biba, Vladislav (703 Slovensko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: anaglyph; function fo two variables; local extremes; saddle point; 3D

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  CHYBA! Není vyplněn způsob publikování.

  Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 22. 8. 2016 15:00.
 6. VARGOVÁ, Michaela, Dana SMETANOVÁ a Eduard BABULAK. VISUALIZATION OF FUNCTIONS OF TWO VARIABLES BY ANAGLYPHS. In L'udovít Balko, Dagmar Szarková, Daniela Richtáriková. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016. s. 1078-1083. ISBN 978-80-227-4531-4.
  Název česky: Vizualizace funkcí dvou proměnných pomocí anaglyfů
  RIV/75081431:_____/16:00000658 Stať ve sborníku. Obecná matematika. angličtina. Slovensko.
  Vargová, Michaela (703 Slovensko, domácí) -- Smetanová, Dana (203 Česká republika, domácí) -- Babulak, Eduard (703 Slovensko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: visualization; anaglyphic projection; function of two variables
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 1. 6. 2016 13:16.
 7. 2014

 8. VYSOKÁ, Jana a Dana SMETANOVÁ. Denní studium matematiky I – sonda do názorů studentů. In Sapere Aude 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 78-84, 6 s. ISBN 978-80-87952-03-0.
  Název anglicky: Full–time study of mathematics I – probe into student´s opinion
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: mathematics; evaluation system; exam

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 5. 5. 2014 10:36.
 9. VYSOKÁ, Jana. Doktorský studijní program jako nedílná součást tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti vysokých škol. In Výstupy z učení : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. s. 187-191. ISBN 978-80-7468-063-2.
  Název anglicky: Doctor’s Degree Program as an Integral Part of the Creative and Scientific Research Activities of Universities
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: creative; scientific; researchactivities; projects; grants; doctoral studies

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 3. 3. 2014 10:57.
 10. JELÍNEK, Jiří a Jana VYSOKÁ. O podchodach v modelirovanii transportnoj dinamiki. Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Astrachan’: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 121-129. ISSN 2072-9502.
  Název česky: O přístupech k modelování dopravní dynamiky
  Název anglicky: On approaches to modeling traffic dynamics
  Obecná matematika. ruština. Rusko.
  Klíčová slova anglicky: density; flow function; velocity; simulation; traffic; multiagent modeling

  Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 7. 5. 2014 13:01.
 11. 2013

 12. SMETANOVÁ, Dana. Eulerovy – Lagrangeovy rovnice dvě staletí po Lagrangeovi. In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 4146-4150. ISBN 978-80-87952-00-9.
  Název anglicky: Euler - Lagrange equations two centuries after Lagrange
  Obecná matematika. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Lagrangian; principle of extremal action; Euler-Lagrange equations

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 7. 5. 2014 14:33.
 13. VYSOKÁ, Jana a Dana SMETANOVÁ. Motivace a zpětná vazba ve výuce základních kurzů matematiky na VŠTE v Českých Budějovicích. In Evropské pedagogické fórum 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 194-202. ISBN 978-80-905243-9-2.
  Název anglicky: On motivation and feedback in teaching basic mathematics courses at VŠTE in České Budějovice
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: motivation; feedback; anonymous questionnaire

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 12. 12. 2013 10:26.
 14. JELÍNEK, Jiří a Jana VYSOKÁ. Porovnání modelů pro výpočet hustoty dopravního toku. Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2013, roč. 8, č. 5, s. 110-112. ISSN 1801-822X.
  Název anglicky: Comparison of Models for Calculating the Density of the Traffic Flow
  RIV/75081431:_____/13:00000359 Článek v odborném periodiku. Obecná matematika. čeština. Česká republika.
  Jelínek, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) -- Vysoká, Jana (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: density; flow function; velocity; simulation; traffic; multiagent modeling

  Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 4. 4. 2014 10:53.
 15. 2012

 16. VYSOKÁ, Jana. Motivace studentů jako nedílná součást výuky. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
  Název anglicky: Motivating students as an integral part of teaching
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: motivation in mathematics; fun tasks; competitiveness; questionnaire

  Změnila: Jiřina Hřebečková, učo 8397. Změněno: 11. 2. 2013 15:22.
Zobrazeno: 4. 12. 2021 03:12