VYSOKÁ, Jana. Doktorský studijní program jako nedílná součást tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti vysokých škol. In Výstupy z učení : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. s. 187-191. ISBN 978-80-7468-063-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Doktorský studijní program jako nedílná součást tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti vysokých škol
Název anglicky Doctor’s Degree Program as an Integral Part of the Creative and Scientific Research Activities of Universities
Autoři VYSOKÁ, Jana.
Vydání 1. vyd. České Budějovice, Výstupy z učení : sborník příspěvků, od s. 187-191, 5 s. 2014.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-7468-063-2
Klíčová slova česky tvůrčí; vědecká a výzkumná činnost; projekty; granty; doktorské studium
Klíčová slova anglicky creative; scientific; researchactivities; projects; grants; doctoral studies
Štítky KPV1, MAT_2, MAT_3
Návaznosti CZ.1.07/2.2.00/28.0115, záměr.
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 3. 3. 2014 10:57.
Anotace
V příspěvku je proveden stručný přehled konkrétních forem výzkumné, vývojové a tvůrčí činnosti na vysokých školách. Nedílnou součástí této činnosti je účast akademických pracovníků v doktorských studijních programech a jejich zapojení do výzkumné a vývojové činnosti a do vědeckých týmů a projektů. Akademický pracovník ve spolupráci se svým odborným školitelem doktorské práce a institucí, kde doktorské studium probíhá, jednak zvyšuje úroveň svého vzdělání a jednak svojí odbornou činností spojenou s plněním svého programu doktorského studia významnou měrou přispívá k rozvoji vědeckovýzkumné činnosti v daném oboru.
Anotace anglicky
The paper carried a brief overview of specific forms of research, development and creative activities at universities. An integral part of this aktivity is the participation of academic staff in doctoral programs and their involvement in research and development activities and research teams and projects. Academic staff in consultation with their professional head of the doctoral thesis and institutions where doctoral studies in progress and also in creases the level of their education and also their professional activities associated with completing his doctoral studies program makes a significant contribution to the development of scientific research activities in the field.
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2022 02:50