Informační systém VŠTE
KUBEŠ, Roman, Václav SOCHACKÝ, Jaromír TROBL, Karel GRYC a Ladislav SOCHA. Technologie recyklace zinkového odpadu při výrobě silnostěnných odlitků ZP0410. 2021.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Technologie recyklace zinkového odpadu při výrobě silnostěnných odlitků ZP0410
Název anglicky Zinc waste recycling technology in the production of thick-walled castings ZP0410
Autoři KUBEŠ, Roman (garant), Václav SOCHACKÝ, Jaromír TROBL, Karel GRYC (203 Česká republika, domácí) a Ladislav SOCHA (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2021.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno
Obor 20501 Materials engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/21:00002018
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky recyklace; šrot; slitiny zinku
Klíčová slova anglicky recycling; scrap; zinc alloys
Technické parametry Pro recyklaci zinkového odpadu je nově používána předtavovací pec Meltec ZRF 700 B. Předtavovací pec je využívána standardně k předtavení primární zinkové slitiny ZL0410, avšak v rámci řešení projektu TH04020055 je využita pro recyklaci zinkového odpadu v daném poměru s primární surovinou. Po dohodě s výrobcem pece jsme provedli úpravu, kdy pec je osazena váhou a světelnou signalizací. Váha slouží pro dovažovaní požadované vsázky k dosažení určeného poměru primárního materiálu a recyklovaného materiálu, kdy požadavek na druh vsázky je vizualizován na světelné signalizaci předtavovací pece. Požadavek na vsázku primárního materiálu (ZL0410) je signalizován pulsy bílého světla = obsluha předtavovací pece manuálně doplní primární materiál do vany pece. Vsázka primárního materiálu je prováděna bočním otvorem v horním víku předtavovací pece. Požadavek na vsázku recyklovaného materiálu je signalizován trvalým svícením bílého světla. Při této signalizaci je spuštěn automaticky podávací dopravník, který dopraví požado
Štítky NE_SMT, RIV21
Návaznosti TH04020055, projekt VaV.
Změnil Změnila: Mgr. Nikola Vyhlidalová, učo 28324. Změněno: 19. 4. 2022 10:06.
Anotace
Byla provedena finální verifikace technologie recyklace zinkového odpadu při výrobě silnostěnných odlitků v období 12/2020-2/2021. Celkem bylo provedeno 22 taveb, v celkové délce 74,4 dní, v objemu 183,4 tun. Všechny uvedené tavby splnily kvalitativní parametry stanovené zákazníky, u kterých je plánováno aplikovat výstupy projektu.
Anotace anglicky
The final verification of the zinc waste recycling technology in the production of thick-walled castings in the period 12/2020-2/2021 was performed. A total of 22 melts were performed, with a total length of 74.4 days, in a volume of 183.4 tons. All these melts met the quality parameters set by customers for whom it is planned to apply the project outputs.
Zobrazeno: 7. 10. 2022 17:50