WALTEROVÁ, Dana, Šárka BENDOVÁ and Kristina KABOURKOVÁ. Population Ageing Related to Socio-Economic Factors. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, vol. 2, č. 2, p. 59-67. ISSN 1802-503X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Population Ageing Related to Socio-Economic Factors
Name in Czech Stárnutí populace vztahující se k socio-ekonomickým faktorům
Name (in English) Population Ageing Related to Socio-Economic Factors
Authors WALTEROVÁ, Dana (203 Czech Republic, guarantor), Šárka BENDOVÁ (203 Czech Republic) and Kristina KABOURKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Littera Scripta, České Budějovice, VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, 1802-503X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/75081431:_____/09:00000165
Keywords (in Czech) sociální politika; ekonomické dopady na stárnutí obyvatelstva; omezené finanční zdroje
Keywords in English social policy; economic impacts; population ageing; limited financial resources
Tags RIV10MSM
Changed by Changed by: Mgr. Lenka Bejlková, učo 6172. Changed: 19/4/2010 08:39.
Abstract
Zvyšující se počet starších lidí představuje velký potenciál pro sociální a ekonomický pokrok a vývoj v důsledku procentuálního růstu stárnutí. Příprava by měla reagovat na dva základní problémy: buď k integraci seniorů do ekonomického a sociálního rozvoje a vytvořit komunitu obsahující veškeré věkové kategorie. Je důležité, aby skutečnost odpovídala politice zaměstnanosti, důchodové politice a jiným politikám, jakož i službám pro sociální a demografické změny.
Abstract (in English)
An increasing number of elderly people represent a great potential for social and economic progress and developement as a consequence of grow-ageing process preparation should respond to two elementary challenges: either, to integrate seniors into an economic and social development, and to create an age inclusive community. It is an important fact to conform the employment policy, retiremetnt policy and other policies as well as services to social and demographic changes in progress.
PrintDisplayed: 5/12/2021 11:14