Informační systém VŠTE
VOCHOZKA, Marek a Petr MULAČ. Efficiency and Management of Public Authorities. In Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges. Tallinn: Tallinn University of Technology, 2009. 17 s. ISBN 978-9949-430-28-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Efficiency and Management of Public Authorities
Název česky Efektivita a management veřejných autorit
Autoři VOCHOZKA, Marek (203 Česká republika, garant) a Petr MULAČ (203 Česká republika).
Vydání Tallinn, Economies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges. 17 s. 2009.
Nakladatel Tallinn University of Technology
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/09:00000164
ISBN 978-9949-430-28-4
Klíčová slova česky Stupnice efektivnosti; produkční funkce; analýza dat, vstupy a výstupy
Klíčová slova anglicky Scale Efficiency; Production Function; Data Envelopment Analysis; Inputs; Outputs
Štítky RIV10MSM
Změnil Změnila: Milada Komendová, učo 6169. Změněno: 24. 9. 2010 15:51.
Anotace
The impact of world economic crisis on economies of single states is enormous. All the governments save their supplies. Merchandise public production is the only possibility where the costs could be cut. Thus, the question is currently under pressure of economic crisis: Can we get the same amount of public merchandise for fewer resources? Hereby, we answer the question which is necessary to do so: 1. classify or select efficiency in connection with public authorities, 2. set method how to calculate the chosen concept of public authorities efficiency, 3. Find the way of using the public authoritys management in practice. Methodology, data and results are demonstrated by Public Health Authorities in the Czech Republic. Production curve of Public Health Authorities, Efficiency frontier, Efficiency coefficient of single Public Health Authorities, Suggestion of using the method in practice public authorities management are expecting results.
Anotace česky
Dopad světové ekonomické krize na jednotlivé ekonomiky je enormní. Všechny vlády šetří své zdroje , obchodně veřejná produkce je jediná možnost , kde se dají snížit náklady. Ačkoliv současná otázka v ekonomické krizi je: můžeme dostát stejné množství zboží z méně zdrojů? Takže si zodpovězme otázku, co je důležité udělat. 1. Klasifikovat nebo vybrat efektivnost ve spojení s veřejnými autoritami 2. Dát dohromady metodu, jak kalkulovat koncept efektivnosti veřejných autorit. 3. Najít správnou cestu pro používání veřejných autorit v praxi. Metodologie, data a výsledky jsou demonstrovány skrze veřejné zdravotní autority v České republice. Produkční křivka zdravotních veřejných autorit , efektivní hranice , efektivní koeficient jednotného veřejného sektoru . Návrhy, jak použít tyto metody v praxi a výsledky , jež se dají očekávat od veřejného managementu autorit.
Zobrazeno: 29. 7. 2021 10:33