Informační systém VŠTE
VRBKA, Jaromír, Zuzana ROWLAND a Lukáš FRÝD. Work productivity in the sector of knowledge intensive services in relation to work productivity in the manufacturing industry. Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2020, roč. 10, č. 4, s. 4-8. ISSN 1805-0603.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Work productivity in the sector of knowledge intensive services in relation to work productivity in the manufacturing industry
Název česky Produktivita práce v sektoru znalosteně náročných služeb ve vztahu k produktivitě práce ve zpracovatelském průmyslu
Autoři VRBKA, Jaromír, Zuzana ROWLAND a Lukáš FRÝD.
Vydání Trendy v podnikání - Business Trends, Plzeň, Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2020, 1805-0603.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky efektivita práce; hrubá přidaná hodnota; časové řady; znalostně náročné služby; Průmysl 4.0; výroba
Klíčová slova anglicky work efficiency; gross value added; time series; knowledge intensive services; Industry 4.0; manufacturing
Štítky BPE_MIE
Změnil Změnila: Mgr. Milada Šanderová, učo 25742. Změněno: 22. 2. 2021 11:42.
Anotace
The aim of the article is to analyse the impact of work efficiency in the branch of professional, scientific, technical, administrative and support service activities on the manufacturing industry. Productivity is measured as gross value added to the labor. Time series are processed using a Census X12 filter; all variables are tested using the ADF test in two variants for the presence of a unit root. The testing of the long-term relationship is conducted by means of the Johansen test. The results show that both productivity delays in sector C and sectors M and N have a statistically significant impact on productivity in sector C.
Anotace česky
Cílem článku je analyzovat dopad efektivity práce v oboru odborných, vědeckých, technických, administrativních a podpůrných služeb na zpracovatelský průmysl. Produktivita se měří jako hrubá přidaná hodnota k práci. Časové řady jsou zpracovávány pomocí filtru Census X12; všechny proměnné jsou testovány pomocí testu ADF ve dvou variantách na přítomnost kořene jednotky. Testování dlouhodobého vztahu se provádí pomocí Johansenova testu. Výsledky ukazují, že jak zpoždění produktivity v sektoru C, tak sektory M a N mají statisticky významný dopad na produktivitu v sektoru C.
Zobrazeno: 24. 10. 2021 12:29