KABOURKOVÁ, Kristina, Marek VOCHOZKA a Jaroslav STUCHLÝ. Use of agricultural land categories in EU countries. Ad Alta - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2020, roč. 10, č. 2, s. 165 - 169. ISSN 1804-7890.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Use of agricultural land categories in EU countries
Název česky Využití kategorií zemědělské půdy v zemích EU
Autoři KABOURKOVÁ, Kristina (203 Česká republika, garant, domácí), Marek VOCHOZKA (203 Česká republika, domácí) a Jaroslav STUCHLÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Ad Alta - Journal of Interdisciplinary Research, Hradec Králové, MAGNANIMITAS, 2020, 1804-7890.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/20:00001944
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
UT WoS 000606326200025
Klíčová slova česky zemědělská půda; země EU; kategorie pozemků; orná půda; louky a pastviny; trvalé travní porosty; předpověď
Klíčová slova anglicky agricultural land; EU countries; categories of land; arable land; grassland; permanent grassland; prediction
Štítky MAE_a, RIV20, WOS
Změnil Změnila: Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591. Změněno: 15. 2. 2021 12:42.
Anotace
In the introductory part, the authors deal with the importance of agricultural lands, its effect on water management, use of land in agriculture, the influence on the climatic conditions and the whole Earth's ecosystem, examining the system from the perspective of Czech accounting and IFRS. In the working part, the authors focus on the comparison of the state of used agricultural land in thousands of ha in the EU countries by individual categories using historical statistical data from Eurostat on the quantity and structure of used agricultural land.
Anotace česky
V úvodní části se autoři zabývají významem zemědělské půdy, jejím vlivem na vodní hospodářství, využíváním půdy v zemědělství, vlivem klimatických podmínek na celý ekosystém země, zkoumáním systému z pohledu českého účetnictví a IFRS . V aplikační části se autoři zaměřují na srovnání stavu využívané zemědělské půdy v tisících ha v zemích EU podle jednotlivých kategorií s aplikací historických statistických údajů Eurostatu týkajících se množství a struktury využívané zemědělské půdy.
VytisknoutZobrazeno: 17. 10. 2021 14:06