KMEC, Ján, Marta HARNIČÁROVÁ, Cristina BORZAN, Marian BORZAN, Jan VALÍČEK, Jiří KŘÍŽ a Milena KUŠNEROVÁ. Proposal for a method of measurement and control of surface quality in the course of abrasive waterjet cutting of material. In MODERN TECHNOLOGIES IN MANUFACTURING. Neuveden: E D P SCIENCES, 2019. s. 1-8. ISSN 2261-236X. doi:10.1051/matecconf/201929902003.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Proposal for a method of measurement and control of surface quality in the course of abrasive waterjet cutting of material
Název česky Návrh metody měření a kontroly kvality povrchu při řezání materiálu abrazivním vodním paprskem
Autoři KMEC, Ján (703 Slovensko, garant, domácí), Marta HARNIČÁROVÁ (203 Česká republika, domácí), Cristina BORZAN (642 Rumunsko), Marian BORZAN (642 Rumunsko), Jan VALÍČEK (203 Česká republika, domácí), Jiří KŘÍŽ a Milena KUŠNEROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Neuveden, MODERN TECHNOLOGIES IN MANUFACTURING, od s. 1-8, 8 s. 2019.
Nakladatel E D P SCIENCES
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20301 Mechanical engineering
Stát vydavatele Francie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001929
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISSN 2261-236X
Doi http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201929902003
UT WoS 000568128200016
Klíčová slova česky Automatizace AWJ; produktivita a optimalizace výroby; topografická funkce drsnosti
Klíčová slova anglicky AWJ automation; productivity and production optimization; topographic roughness function
Štítky KSTR5, RIV20, WOS
Změnil Změnila: Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591. Změněno: 28. 1. 2021 11:51.
Anotace
The paper deals with the automation of the hydroabrasive production process, which leads to higher productivity and production optimization. In the submitted work, the basis of control design is a topography function of surface roughness of abrasive waterjet cut walls, and its functional relations to the controlled speed and to the measured mean values of sound pressure level, including a design of a suitable diagram of connections of controlling elements and equipment. The controlled parameter is the final roughness of a cut wall; in the design, the roughness is program-regulated according to the continuously measured root mean square of sound pressure level by means of continuous control of the traverse speed of cutting head.
Anotace česky
Příspěvek se zabývá automatizací hydro-abrazivního výrobního procesu, což vede k vyšší produktivitě a optimalizaci výroby. V předložené práci je základem návrhu řízení topografická funkce drsnosti povrchu abrazivních stěn řezaných vodním paprskem a jeho funkční vztahy k regulované rychlosti a k naměřeným středním hodnotám hladiny akustického tlaku, a to včetně návrhu vhodného diagramu připojení ovládacích prvků a zařízení. Řízeným parametrem je konečná drsnost řezané stěny; v konstrukci je drsnost programově regulována podle kontinuálně měřené střední kvadratické hodnoty hladiny akustického tlaku pomocí kontinuálního řízení rychlosti posuvu řezné hlavy.
VytisknoutZobrazeno: 17. 10. 2021 15:34