STRUNECKÁ, Anna and Otakar STRUNECKÝ. Paradoxes of fluoride toxicity. Fluoride. DUNEDIN: International Society for Flouride Research, 2020, vol. 53, No 2, p. 198-203. ISSN 2253-4083.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Paradoxes of fluoride toxicity
Name in Czech Paradoxy toxicity fluoridů
Authors STRUNECKÁ, Anna (203 Czech Republic, guarantor) and Otakar STRUNECKÝ (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition Fluoride, DUNEDIN, International Society for Flouride Research, 2020, 2253-4083.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10401 Organic chemistry
Country of publisher New Zealand
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001904
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
UT WoS 000540771000001
Keywords (in Czech) Aluminofluoridové komplexy; poruchy autistického spektra; enzymy; fluorid; G proteiny; neurotoxicita
Keywords in English Aluminofluoride complexes; Autism spectrum disorders; Enzymes; Fluoride; G proteins; Neurotoxicity
Tags CH, RIV20, WOS
Changed by Changed by: Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591. Changed: 28/1/2021 09:03.
Abstract
Numerous literature sources reveal evidence that fluoride affects the activities of numerous enzymes in vitro as well as in vivo. Millions of people live in endemic fluoride areas with a severe public health problem. A plethora of data suggest that fluoride should be recognized as a developmental neurotoxicant for humans. The use of water fluoridation for the prevention of dental caries has increased the concern about adverse fluoride effects. The fluoride concentration at which a reduction in dental caries is expected is close to the level which might cause chronic pathological effects. We comment on how some of the conclusions of the recent review by Guth et al., published in Archives of Toxicology, are the emerging paradoxes in fluoride research. We show that fluoride has pluripotent effects, which might contribute to unexpected epidemics in the future.
Abstract (in Czech)
Četné zdroje z literatury odhalují důkazy, že fluorid ovlivňuje aktivity mnoha enzymů in vitro i in vivo. Miliony lidí žijí v endemických fluoridových oblastech s vážným problémem veřejného zdraví. Spousta údajů naznačuje, že fluorid by měl být považován za vývojový neurotoxikant pro člověka. Použití fluoridace vody k prevenci zubního kazu zvýšilo obavy z negativních účinků fluoridů. Koncentrace fluoridu, při které se očekává snížení zubního kazu, se blíží úrovni, která by mohla způsobit chronické patologické účinky. Komentujeme, jak některé závěry nedávného přehledu Guth et al., Publikovaného v Archives of Toxicology, jsou objevujícími se paradoxy ve výzkumu fluoridů. Ukazujeme, že fluorid má pluripotentní účinky, které by mohly v budoucnu přispět k neočekávaným epidemiím.
PrintDisplayed: 6/10/2022 09:19