Informační systém VŠTE
STRUNECKÁ, Anna a Otakar STRUNECKÝ. Paradoxes of fluoride toxicity. Fluoride. DUNEDIN: International Society for Flouride Research, 2020, roč. 53, č. 2, s. 198-203. ISSN 2253-4083.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Paradoxes of fluoride toxicity
Název česky Paradoxy toxicity fluoridů
Autoři STRUNECKÁ, Anna (203 Česká republika, garant) a Otakar STRUNECKÝ (703 Slovensko, domácí).
Vydání Fluoride, DUNEDIN, International Society for Flouride Research, 2020, 2253-4083.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10401 Organic chemistry
Stát vydavatele Nový Zéland
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/20:00001904
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
UT WoS 000540771000001
Klíčová slova česky Aluminofluoridové komplexy; poruchy autistického spektra; enzymy; fluorid; G proteiny; neurotoxicita
Klíčová slova anglicky Aluminofluoride complexes; Autism spectrum disorders; Enzymes; Fluoride; G proteins; Neurotoxicity
Štítky CH, RIV20, WOS
Změnil Změnila: Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591. Změněno: 28. 1. 2021 09:03.
Anotace
Numerous literature sources reveal evidence that fluoride affects the activities of numerous enzymes in vitro as well as in vivo. Millions of people live in endemic fluoride areas with a severe public health problem. A plethora of data suggest that fluoride should be recognized as a developmental neurotoxicant for humans. The use of water fluoridation for the prevention of dental caries has increased the concern about adverse fluoride effects. The fluoride concentration at which a reduction in dental caries is expected is close to the level which might cause chronic pathological effects. We comment on how some of the conclusions of the recent review by Guth et al., published in Archives of Toxicology, are the emerging paradoxes in fluoride research. We show that fluoride has pluripotent effects, which might contribute to unexpected epidemics in the future.
Anotace česky
Četné zdroje z literatury odhalují důkazy, že fluorid ovlivňuje aktivity mnoha enzymů in vitro i in vivo. Miliony lidí žijí v endemických fluoridových oblastech s vážným problémem veřejného zdraví. Spousta údajů naznačuje, že fluorid by měl být považován za vývojový neurotoxikant pro člověka. Použití fluoridace vody k prevenci zubního kazu zvýšilo obavy z negativních účinků fluoridů. Koncentrace fluoridu, při které se očekává snížení zubního kazu, se blíží úrovni, která by mohla způsobit chronické patologické účinky. Komentujeme, jak některé závěry nedávného přehledu Guth et al., Publikovaného v Archives of Toxicology, jsou objevujícími se paradoxy ve výzkumu fluoridů. Ukazujeme, že fluorid má pluripotentní účinky, které by mohly v budoucnu přispět k neočekávaným epidemiím.
Zobrazeno: 7. 10. 2022 21:56