KVĚTOVÁ, Hana, Jaromír VRBKA and Petr ŠULEŘ. Enterprise value assessment as an evaluation criterion of a merger. In Svetlana Igorevna Ashmarina; Jakub Horák; Jaromír Vrbka; Petr Šuleř. Innovative Economic Symposium (IES 2020) - Economic Systems in the New Era: Stable Systems in Unstable World. 160th ed. Cham, Švýcarsko: Springer Nature Switzerland AG, 2020. p. 856-863. ISBN 978-3-030-60928-3. doi:10.1007/978-3-030-60929-0_110.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Enterprise value assessment as an evaluation criterion of a merger
Name in Czech Hodnocení hodnoty podniku jako klasifikační kritérium fúze
Authors KVĚTOVÁ, Hana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jaromír VRBKA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Petr ŠULEŘ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 160. vyd. Cham, Švýcarsko, Innovative Economic Symposium (IES 2020) - Economic Systems in the New Era: Stable Systems in Unstable World, p. 856-863, 8 pp. 2020.
Publisher Springer Nature Switzerland AG
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001880
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-3-030-60928-3
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-60929-0_110
Keywords (in Czech) diskontované cash flow; hodnota podniku; finanční plán; predikce; hodnocení
Keywords in English discounted cash flow; enterprise value; financial plan; prediction; valuation
Tags FIP_1, RIV20, SCOPUS
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 16/12/2020 16:25.
Abstract
The aim of this paper is to express the enterprise value for the purpose of a future comparison of the investment revenue in form of a business merger. To fulfil this aim authors use the model of discounted cash flow (DCF), according to reference literature, considered to be the key method of enterprise valuation, namely in the form of free cash flow to firm (FCFF). The predicted values of free cash flow to creditors and shareholders are discounted using the weighted average cost of capital to their current value for the respective years in the time period from 2018 to 2032 and for the period of perpetuity.
Abstract (in Czech)
Cílem tohoto příspěvku je vyjádřit hodnotu podniku pro účely budoucího srovnání výnosů z investic formou fúze podniků. K naplnění tohoto cíle autoři používají model diskontovaných peněžních toků (DCF), který je podle referenční literatury považován za klíčovou metodu oceňování podniku, a to ve formě volných peněžních toků do firmy (FCFF). Predikované hodnoty volných peněžních toků věřitelům a akcionářům jsou diskontovány pomocí váženého průměru kapitálových nákladů na jejich aktuální hodnotu pro příslušné roky v období od roku 2018 do roku 2032 a po dobu perpetuity.
PrintDisplayed: 25/1/2022 03:18