VRBKA, Jaromír a Vojtěch STEHEL. The issue of multicriteria decision-making: Model example of business partner risk assessment. In Popa, I; Dobrin, C; Ciocoiu, C.N. Proceedings of the 13th International Management Conference: Management Strategies for High Performance (IMC 2019): International Management Conference. 13. vyd. Bucharest, Romania: Editura ASE., 2019. s. 738-749. ISSN 2286-1440.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The issue of multicriteria decision-making: Model example of business partner risk assessment
Název česky Problematika multikriteriální rozhodování: Modelový příklad hodnocení rizik obchodního partnera
Autoři VRBKA, Jaromír (203 Česká republika, garant, domácí) a Vojtěch STEHEL (203 Česká republika, domácí).
Vydání 13. vyd. Bucharest, Romania, Proceedings of the 13th International Management Conference: Management Strategies for High Performance (IMC 2019): International Management Conference, od s. 738-749, 12 s. 2019.
Nakladatel Editura ASE.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Rumunsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001874
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISSN 2286-1440
UT WoS 000587901000073
Klíčová slova česky finanční zdraví; plnější trojúhelník; multikriteriální rozhodování; Oreste; vzorek
Klíčová slova anglicky financial health; fuller triangle; multicriteria decision-making; Oreste; pattern
Štítky NE_CJ_IDM, RIV20, WOS
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 16. 12. 2020 15:14.
Anotace
Autors says that decisions are made every day in business practices. Some are implemented intuitively, others by using some of the relevant decision-making methods. Decision-making theory is a relatively young discipline. It has started to develop as a separate area in recent years. Under the influence of globalization, new ideas penetrate into this theory. Decision-making is no longer an intuitive process. Managers are aware of the seriousness of the consequences of each decision. A good decision-making process is the foundation of success.
Anotace česky
Autoři tvrdí, že rozhodovací procesy jsou prováděny v obchodu každý den. Některé jsou implementovány intuitivně, jiné pomocí některých relevantních rozhodovacích metod. Teorie rozhodování je relativně mladá disciplína. V posledních letech se začala rozvíjet jako samostatná oblast. Pod vlivem globalizace do této teorie pronikají nové myšlenky. Rozhodování již není intuitivní proces. Manažeři si jsou vědomi závažnosti důsledků každého rozhodnutí. Základem úspěchu je dobrý rozhodovací proces.
VytisknoutZobrazeno: 27. 9. 2022 18:38