KRAMÁŘOVÁ, Zuzana and Kristýna PRUŠKOVÁ. Brownfield database in light of the BIM method. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279th ed. Francie: EDP Sciences, 2019. p. nestránkováno, 8 pp. ISSN 2261-236X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Brownfield database in light of the BIM method
Name in Czech Databáze brownfieldů v kontextu BIM
Authors KRAMÁŘOVÁ, Zuzana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Kristýna PRUŠKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 279. vyd. Francie, MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018), p. nestránkováno, 8 pp. 2019.
Publisher EDP Sciences
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20100 2.1 Civil engineering
Country of publisher France
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/19:00001837
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISSN 2261-236X
UT WoS 000570802100013
Keywords (in Czech) brownfield; databáze; BIM; metoda
Keywords in English brownfield; database; BIM; method
Tags RIV20, UUP, WOS
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 8/12/2020 18:03.
Abstract
The paper deals with two very current topics – brownfields and BIM models, building information models. While BIM models of buildings and their interconnection to other systems (GIS) are both, in the Czech Republic and internationally, the issue discussed not only by the professional public, but also by politicians, brownfields and their databases are at the edge of interest in political-decision-making. It can be said that the brownfield database, ie areas with predominantly defective and unused buildings, with the data contained therein can form the basis for data models of these building and areas. This article outlines the information, data and knowledge of brownfields used by all professions in the AEC industry and examines their compatibility with BIM models of building or areas, that go hand in hand with the current BIM transition in the Czech Republic.
Abstract (in Czech)
Příspěvek se zabývá dvěma velmi aktuálními tématy - brownfields a BIM modely, tvorba informačních modelů. Zatímco BIM modely budov a jejich propojení s jinými systémy (GIS) se v České republice i v mezinárodním měřítku zabývala nejen odborná veřejnost, ale také politici, brownfields a jejich databáze jsou na okraji zájmu o politické rozhodování. Lze konstatovat, že databáze brownfieldů, tj. lokalit s převážně nefunkčními a nevyužívanými budovami, s údaji v nich obsaženými mohou tvořit základ pro BIM modely těchto budov a lokalit. Tento příspěvek nastiňuje informace, údaje a znalosti o brownfields používaných všemi profesemi v AEC průmyslu a zkoumá jejich kompatibilitu s BIM modely budov nebo oblastí, které jdou ruku v ruce se současným přechodem BIM v České republice.
PrintDisplayed: 4/2/2023 06:52