Informační systém VŠTE
VRBKA, Jaromír, Tomáš KRULICKÝ, Tomáš BRABENEC a Jan HEJDA. The concept of the equilibrium price and the open market value: A comparison. AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2020, roč. 10, č. 1, s. 319-325. ISSN 1804-7890.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The concept of the equilibrium price and the open market value: A comparison
Název česky Koncept rovnovážné ceny a hodnoty na volném trhu: Srovnání
Autoři VRBKA, Jaromír (203 Česká republika, garant, domácí), Tomáš KRULICKÝ (203 Česká republika, domácí), Tomáš BRABENEC (203 Česká republika) a Jan HEJDA (203 Česká republika, domácí).
Vydání AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research, Hradec Králové, Czech Republic, Magnanimitas, 2020, 1804-7890.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/20:00001830
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
UT WoS 000562038200055
Klíčová slova česky hodnota na volném trhu; rovnovážná cena; hypotéza efektivního trhu; trh nemovitostí; rozvojový projekt
Klíčová slova anglicky open market value; equilibrium price; efficient market hypothesis; real estate market; development project
Štítky FIP_2, RIV20, WOS
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 3. 12. 2020 11:04.
Anotace
Based on the specifics of the real estate market, the aim of this paper is to determine whether the equilibrium price of a property corresponds with its open market value usually set in the valuation practice and, subsequently, to discuss the potential differences. As a practical example, the theoretical basis of pricing strategies is applied on the real estate market.
Anotace česky
Na základě specifik realitního trhu je cílem tohoto příspěvku zjistit, zda rovnovážná cena nemovitosti odpovídá její hodnotě na volném trhu, která je obvykle stanovena v oceňovací praxi, a následně diskutovat o možných rozdílech. Jako praktický příklad je na realitním trhu aplikován teoretický základ cenových strategií.
Zobrazeno: 14. 8. 2022 11:55