VRBKA, Jaromír, Tomáš KRULICKÝ, Tomáš BRABENEC and Jan HEJDA. Determining the increase in a building's appreciation rate due to a reconstruction. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, vol. 12, No 18, p. nestránkováno, 14 pp. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12187690.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Determining the increase in a building's appreciation rate due to a reconstruction
Name in Czech Určení zvýšení míry zhodnocení budovy v důsledku rekonstrukce
Authors VRBKA, Jaromír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Tomáš KRULICKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Tomáš BRABENEC (203 Czech Republic) and Jan HEJDA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Sustainability, Basel, Switzerland, MDPI, 2020, 2071-1050.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001827
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.3390/su12187690
UT WoS 000584308000001
Keywords (in Czech) historická hodnota; hodnota nemovitosti; rekonstrukce
Keywords in English historical value; property value; reconstruction
Tags FIP_2, RIV20, SCOPUS, WOS
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 3/12/2020 10:32.
Abstract
The aim of this contribution is to determine the change in value of an older sample building assessed in the included case study as a result of its reconstruction. Valuation methods are applied, which, as it turns out, reveal the inaccuracy of the subjective view of the person who reconstructed the building. The resulting change in the value of the sample building is discussed from the point of view of the applied valuation methods and other value-creating aspects (subjective view of the owner on the value of the building, historical value of the building, etc.). The contribution concludes with recommendations for maximizing the increase in value of a property through its reconstruction so as to eliminate the risk of a decrease in its value.
Abstract (in Czech)
Cílem tohoto příspěvku je zjistit změnu hodnotu starší ukázkové budovy hodnocené v zahrnuté případové studii v důsledku její rekonstrukce. Aplikují se oceňovací metody, které, jak se ukázalo, odhalují nepřesnost subjektivního pohledu osoby, která budovu rekonstruovala. Výsledná změna hodnoty vzorku budovy je diskutována z hlediska použitých oceňovacích metod a dalších hodnototvorných aspektů (subjektivní pohled majitele na hodnotu budovy, historickou hodnotu budovy atd.) . V závěru příspěvku jsou doporučení pro maximalizaci zvýšení hodnoty nemovitosti její rekonstrukcí tak, aby bylo vyloučeno riziko snížení její hodnoty.
PrintDisplayed: 28/5/2022 03:06