Informační systém VŠTE
VRBKA, Jaromír. The use of neural networks to determine value based drivers for SMEs operating in the rural areas of the Czech Republic. Oeconomia Copernicana. Olsztyn, Poland: Instytut Badań Gospodarczych, 2020, vol. 11, No 2, p. 325-346. ISSN 2083-1277. doi:10.24136/OC.2020.014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The use of neural networks to determine value based drivers for SMEs operating in the rural areas of the Czech Republic
Name in Czech Využití neuronových sítí k určení generátorů hodnoty pro malé a střední podniky působící ve venkovských oblastech České republiky
Authors VRBKA, Jaromír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Oeconomia Copernicana, Olsztyn, Poland, Instytut Badań Gospodarczych, 2020, 2083-1277.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/75081431:_____/20:00001797
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
Doi http://dx.doi.org/10.24136/OC.2020.014
UT WoS 000542035500005
Keywords (in Czech) podnikové generátory hodnoty; generátory hodnoty; malé a střední podniky; venkovská oblast; konečný cíl; ekonomická přidaná hodnota; neuronové sítě
Keywords in English business value drivers; value based drivers; small and medium-sized enterprises; rural area; ultimate goal; economic value added; neural networks
Tags FIP_2, RIV20, SCOPUS, WOS
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 20. 8. 2020 14:37.
Abstract
The objective of the contribution is to determine through the use of artificial neural networks the relationship between business value drivers, or value based drivers (VBD), and EVA Equity, which is economic value added (EVA), of small and medium-sized enterprises operating in the rural areas of the Czech Republic.
Abstract (in Czech)
Cílem příspěvku je zjistit pomocí umělých neuronových sítí vztah mezi faktory zvyšujícími hodnotu podniku nebo generátory hodnoty (VBD) a EVA Equity, což je ekonomická přidaná hodnota (EVA), malých a středních podniků působících ve venkovských oblastech České republiky.
Displayed: 29. 11. 2021 18:17