ROWLAND, Zuzana and Tomáš KRULICKÝ. Using DEA as a useful tool for bankruptcy assessment in Romanian´s enterprises. In Uslu, F.. Proceedings of the 7th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2020). 1. vyd. Istanbul, Turkey: International Organization Center of Academic Research, 2020. p. 1213-1217, 5 pp. ISBN 978-605-82433-8-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Using DEA as a useful tool for bankruptcy assessment in Romanian´s enterprises
Name in Czech Využití DEA jako užitečného nástroje pro posouzení bankrotu v rumunských podnicích
Authors ROWLAND, Zuzana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Tomáš KRULICKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Istanbul, Turkey, Proceedings of the 7th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2020), p. 1213-1217, 5 pp. 2020.
Publisher International Organization Center of Academic Research
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Turkey
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
Organization unit Institute of Technology and Business in České Budějovice
ISBN 978-605-82433-8-5
Keywords (in Czech) predikce; analýza datových obalů; bankrot; finanční analýza
Keywords in English prediction; data envelopment analysis; bankruptcy; financial analysis
Tags FIP_1, RIV20
Links TL01000349, research and development project.
Changed by Changed by: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Changed: 20/8/2020 11:45.
Abstract
It is the bankruptcy of companies that is the topic that the authors address in this research paper. The authors focus on DEA's ability to assess the bankruptcy of companies in Romania. A threshold of financial distress, which is made up of businesses that are very likely to run into financial problems soon was constructed. This has made it relatively easy to classify the companies surveyed as those with a relatively low probability of financial failure and those with a probability of financial failure in the near future relatively high. DEA is not one of the most widely used tools for detecting financial health, and this was also the motive for choosing this model for the discussion of an article whose role was to assess the financial health of businesses through an innovative approach.
Abstract (in Czech)
V tomto výzkumu se autoři zabývají úpadkem společností. Autoři se zaměřují na schopnost DEA posoudit bankrot společností v Rumunsku. Byl vytvořen práh finanční tísně, který tvoří podniky, u nichž je velmi pravděpodobné, že se brzy dostanou do finančních problémů. To umožnilo relativně snadno klasifikovat sledované společnosti jako společnosti s relativně nízkou pravděpodobností finančního selhání a společnosti s pravděpodobností finančního selhání v blízké budoucnosti relativně vysokou. DEA není jedním z nejpoužívanějších nástrojů pro odhalování finančního zdraví, a to byl také motiv pro výběr tohoto modelu pro diskusi o článku, jehož úlohou bylo posuzovat finanční zdraví podniků prostřednictvím inovativního přístupu.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Using_DEA_as_a_useful_tool_for_bankruptcy_assessment_in_Romanian_s_enterprises.pdf   File version Nygrýnová, K. 20/8/2020

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Kateřina Nygrýnová, učo 23736
  • a concrete person Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD., učo 6614
  • a concrete person Ing. Tomáš Krulický, MBA, učo 8873
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 29/11/2020 04:47