Informační systém VŠTE
VYSOKÁ, Jana. Interpretation of the concept of derivative and definite integral in a simple way. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/inted.2019. Depósito Legal: V-247-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 8495-8499. ISBN 978-84-09-08619-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Interpretation of the concept of derivative and definite integral in a simple way
Název česky Interpretace pojmů derivace a určitého integrálu jednoduchou cestou
Autoři VYSOKÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Depósito Legal: V-247-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, doi: 10.21125/inted.2019, od s. 8495-8499, 5 s. 2019.
Nakladatel IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10100 1.1 Mathematics
Stát vydavatele Španělsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001780
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-84-09-08619-1
ISSN 2340-1079
UT WoS 000541042203088
Klíčová slova česky Derivace; limita; integral; rychlost.
Klíčová slova anglicky Derivatives; limit; integral; velocity.
Štítky KPV1, RIV20, WOS
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 13. 7. 2020 09:24.
Anotace
This paper shows a short example of a suggestion how to explain the concept of the derivative of the function and the definite integral. This topic could be included in learning materials designed for teachers who work with students that have chosen advanced mathematics as an elective or with high school students who are engaged in mathematics beyond compulsory curriculum. Students often indicate the concept of the derivative using a limit as the most problematic section of the subject. The basic definition of the derivative discourages students from the start because it is based on the limit. So the mentioned topic is usual very unpopular for students not only at secondary schools. In this article we will try to simplify and approximate the concept of the derivative and the integral in different context using a convenient practical example. In the example to explain the concept of the definite integral, we used the movement of the vehicle in the given section. This part of mathematics so could be more comprehensible to students.
Anotace česky
Tato práce ukazuje krátký příklad návrhu, jak vysvětlit pojem derivace funkce a určitého integrálu. Toto téma by mohlo být zahrnuto do učebních materiálů určených pro učitele, kteří pracují se studenty, kteří si vybrali pokročilou matematiku jako volitelnou, nebo se studenty středních škol, kteří se zabývají matematikou nad rámec povinných učebních osnov. Studenti často označují pojem derivace pomocí limity jako nejproblematičtější část předmětu. Základní definice derivace odrazuje studenty již od začátku, protože je založena na limitě. Uvedené téma je tedy obvykle velmi nepopulární pro studenty nejen na středních školách. V tomto článku se pokusíme zjednodušit a přiblížit pojem derivace a integrálu v různých souvislostech pomocí praktického příkladu. V příkladu jsme pro vysvětlení pojmu určitého integrálu použili pohyb vozidla v dané sekci. Tato část matematiky by tak mohla být studentům srozumitelnější.
Zobrazeno: 28. 9. 2022 02:38